iska/CPA güncel mevzuat bilgisi ve donanımıyla ticari hayatta doğru kararlar almanıza yardımcı oluyor.
Muhasebe Mali Müşavirlik ve Danışmanlık Hizmetleri
Şirketler tarafından karşılaşılan en önemli problemlerden birisi muhasebe kayıtlarının geçerli mevzuata bağlı olarak tutulması...
Serbest Bölgeler Danışmanlık Hizmetleri
Serbest bölgeler, ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak...
Teknoparklar Danışmanlık Hizmetleri
Teknoparklar, teknoloji yoğun sanayi kollarının bulundukları yerlerde güçlendirilmesi, yeni bölgelerde sanayinin gelişiminin...
Finansal Destek Hizmetleri
İşletmelerin karlılığı arttırma ve kazançları sürekli hale getirme çabasının yanında, mevcut kazanımlarını doğru ve zamanında...
Bordrolama Hizmetleri
Mevzuat işçi çalışma koşulları, işçi özlük hakları ve ücret uygulamaları konusunda işverenlerin dikkatli davranmaları konusunda sıkı...
Gizlilik
iska cpa, işletmelerle arasında olan tüm iş ve işlemlerinde ortaya çıkan veri ve bilgilerin sır saklama yükümlülüğü altında olduğunu...