gizllikiska/CPA, işletmelerle arasında olan tüm iş ve işlemlerinde ortaya çıkan veri ve bilgilerin sır saklama yükümlülüğü altında olduğunu kabul ederek, gizliliği oluşturan veri ve bilgilerin bir kısmının veya tamamının üçüncü kişilerin erişim alanına geçmesinin engellenmesi için gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder.